Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 822/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta O. w przedmiocie udzielenia upoważnienia

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Gd 82/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zwrotu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SAB/Gd 83/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 1392/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1393/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1394/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1395/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 1394/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

Skarga W. L. i H. L. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1489/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   2