Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 3081/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 817/15 odrzucające skargę K.S., A.A. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 364/13

I OSK 3062/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu