Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

Skarga Stowarzyszenia [...] z siedzibą w P. na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

II SA/Wr 227/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

II SA/Ol 1354/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

I OSK 298/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne B.E., Z.W., A.B., A.J. i J.G. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skarg Rzecznika Praw Obywatelskich, B.E., M.K., Z.W., M.J., A.J., J.G., A.B. i R.J. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy , nr XXIX/615/2011 w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy

I OZ 343/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 352/14 o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z [...] marca 2014 r. NR [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Wr 352/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od ceny sprzedaży nieruchomości

II SA/Sz 1326/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

II SA/Kr 212/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

II SA/Lu 148/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Lu 149/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   10