Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 400/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 403/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 404/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 405/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 369/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

II SA/Ke 405/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

II SA/Ke 403/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 380/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Wniosek A.G. o zwolnienie od wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

IV SA/Po 1049/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tureckiego, położonych w Kaczkach Średnich i Rogowie

II SA/Ke 302/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej w przedmiocie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu
1   Następne >   2