Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Postomino w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej

II SA/Go 329/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 208/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. W. na przewlekłość Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania sprawy przez organ

I OSK 2261/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w przedmiocie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie gminy

II SAB/Gd 12/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-30

Sprawa ze skargi S. i I. L. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2919/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-06

Skarga W. G. na działanie Wójta Gminy P. w przedmiocie nieprawidłowości organu w przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości

II SA/Łd 901/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2006-03-30

Sprawa ze skargi S. M. i T. M. na działanie Wójta Gminy P. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności na akcie własności ziemi

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo ...

II SA/Lu 749/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-15

Sprawa ze skargi A.Z. na działania Wójta Gminy w przedmiocie przygotowania i przebiegu przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy

II SA/Gd 407/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-16

Sprawa ze skargi M. B. i A. B. na Wójta Gminy w przedmiocie wypłaty odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   25