Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 153/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Kr 386/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w postępowaniu administracyjnym w sprawie o sygn. akt: [...]

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-08-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...]

II SA/Kr 1237/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1238/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 439/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 534/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1238/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1237/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 440/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania
1   Następne >   2