Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 561/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SAB/Po 20/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów

II SA/Wr 896/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie zwrotu wniosku o stwierdzenie nieważności przejęcia z mocy prawa nieruchomości

I SA/Wa 1988/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Gd 58/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona

I SA/Wa 1988/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2330/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I SA/Wa 3420/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1956/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2