Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 269/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi B.K. i J.K. na pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie niepodjęcia działań w zakresie prac zabezpieczających

II SA/Kr 679/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-27

skarg Firmy [...] Spółki Jawnej i Spółki [...] na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego skargi oddala.

II SAB/Kr 57/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K.

II SA/Kr 791/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1544/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 1417/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi Zakładu Usług Komunalnych w P. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego [...]

II SAB/Kr 28/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego [...] w K. w przedmiocie braku rozpoznania odwołania w postępowaniu administracyjnym

II SA/Kr 508/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 506/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-04

Sprawa ze skargi Gminy Ś. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki [...] dla aglomeracji ż[...] na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ż.

II SA/Kr 192/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   28