Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 3/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Gminy Mogilany w przedmiocie ustalenia opłat

II SAB/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy [...]

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SO/Kr 33/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-19

Wniosek w przedmiocie bezczynności Wójta Gminy

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SA/Kr 1606/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-13

Sprawa ze skargi T.K. na niewykonanie wyroku w sprawie sygn. II SA/Kr 1317/10 przez Wójta Gminy G.

II SAB/Kr 83/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Z.

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SO/Kr 14/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-28

Wniosek H. i Z. K. o wymierzenie grzywny Wójtowi Gminy R. w dniu 28 września 2009 r.
1   Następne >   +2   6