Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 856/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;

II SA/Kr 1267/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 552/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dniał [...] 2006 r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLIV/825/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta w zakresie:

II SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 972/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej

II SA/Kr 1127/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie interpretacji decyzji

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;
1   Następne >   +2   +5   9