Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-21

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1586/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 727/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie przywrócenia rowu do stanu pierwotnego

II SA/Kr 1370/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1314/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-04-08

skarg '[...] ' Przedsiębiorstwa Prefabrykatów Elektroenergetycznych Sp. z o.o. w P. i '[...] ' Zakład Produkcji Kruszyw -B.O. Spółka jawna w N. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 296/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie cofnięcia z urzędu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 667/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1721/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   6