Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VIII SA/Wa 454/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez powiat

I SAB/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I SAB/Wa 45/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-09

Sprawa ze skargi T.J. i S.J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 932/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 212/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1456/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przez gminę

I SA/Wa 760/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 945/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 1555/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie
1   Następne >   +2   +5   +10   28