Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wa 2076/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Starostwa Powiatowego w P. w przedmiocie opłaty za wydanie karty pojazdu postanowił:

I SA/Bd 721/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-15

Sprawa ze skargi A. K. na działanie Starosty R. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił: odrzucić skargę

I SA/Ke 90/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi M.P. na czynność Starosty W. z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 795/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-16

Sprawa ze skargi E. B. na czynność S.C. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdu.

I SA/Ke 286/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-17

Sprawa ze skargi J. E. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 235/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-04-24

Sprawa ze skargi P. K. na pismo Starosty C. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

VIII SAB/Wa 5/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi '[...] - [...]' spółka jawna R.Ł., B.S. z siedzibą w R. w przedmiocie bezczynności Starosty Powiatu R.

I SA/Bd 239/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-11

Sprawa ze skargi Z. D. na akt Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 170/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-14

Sprawa ze skargi R. K. na czynność Starosty Ch. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 321/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-05-25

Sprawa ze skargi J. P. na czynność Starosty W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu
1   Następne >   +2   +5   7