Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bd 662/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-24

Sprawa ze skargi Powiatowego Zarządu Dróg w T. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym kolektora deszczowego

II OW 82/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie funkcjonowania warsztatu samochodowego

II OZ 463/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach oku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 odrzucające zażalenie S. K. na postanowienie WSA w Gliwicach oku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej S. K. od postanowienia WSA w Gliwicach oku, sygn. akt II SA/Gl 391/08 odrzucającego skargę S. K. o wznowienie postępowania s...

II OSK 305/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie hałasów i wibracji występujących w godzinach nocnych w lokalu mieszkalnym

II OSK 2917/15 - Wyrok NSA z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ostatecznej

II OSK 408/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego hałasu

II SA/Wr 162/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia w stanie technicznym obiektu budowlanego

II SA/Po 917/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie przekazania sprawy do rozpatrzenia innemu organowi

II SA/Go 734/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wr 74/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu
1   Następne >   2