Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 2232/13 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. L., J. S. W.S. A. S., A. T., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., E. Z., W. G., K. G., M. G., T. G., B. G., M. Z. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. L., A. S., J. S., J. S., S. M., S. M., W. S., B. S., A. S., H. T., A. T., W. B., Z. S., M. T., Z. P., W. S., I. N., S. B., M. Ł., A. P., J. K., E. Z., J. B., W. G., K. G., M. G., D. C., M. G., T. G., J. G., B. G., M. Z., L. M.,...

II SA/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Głęboka Śląska

II OZ 233/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXIII/1532/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów

II OSK 2196/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 711/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1241/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie [...]

IV SA/Wa 216/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 1555/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 79/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pietrzykowice

II SA/Gd 815/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego R - 2 obszaru o powierzchni 72,59 ha., położonego pomiędzy granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej i wschodniej oraz ul. Rozewską - od strony północnej, w miejscowości (obręb) Rozewie, stanowiącego fragment gminy miasta Władysławowo 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działek nr [...], [...]...
1   Następne >   +2   +5   +10   53