Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SAB/Kr 110/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi 'E' Spółka Akcyjna [...] S.A. w K. na przewlekle prowadzenie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w W. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności