Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA 3769/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie czasowego pełnienia innych obowiązków służbowych

SA/Bd 2793/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

II SA/Lu 1166/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi Z. D. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby

SA/Bd 3244/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

SA/Bd 2861/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Kr 2566/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi T. W. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej

II SA/Lu 1156/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby