Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 360/02 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Policji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o zwrot należności z tytułu poniesionych kosztów na naukę

II SA/Bk 26/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. z [...] stycznia 2003 r. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego

II SA 1425/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi J. M. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

II SA 473/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe:

II SA/Lu 793/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA 1720/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi R. K. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia prawomocnego orzeczenia wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem:

II SA 927/03 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi A. Z. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego z dnia '[...]' r. :

II SA/Wr 2420/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

III SA/Gd 109/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby

SA/Rz 2348/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie mianowania na niższe stanowisko służbowe