Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 871/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie przejęcia mienia w związku z umową międzynarodową

I OSK 1448/12 - Wyrok NSA z 2014-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości

IV SAB/Wa 76/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Finansów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OSK 289/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa

I OSK 348/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 289/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie przejścia na rzecz Skarbu Państwa udziału we własności nieruchomości

IV SA/Wa 64/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości

IV SA/Wa 1501/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa udziału w nieruchomości na podstawie umowy międzynarodowej

IV SA/Wa 1524/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-27

Skarga M. G., J. G., H. F. i J. D. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Wa 1943/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie przejęcia mienia na podstawie umów międzynarodowych
1   Następne >   +2   +5   +10   16