Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 231/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ł. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 216/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-24

Sprawa ze skargi J. W. na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SA/Gl 1038/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie : zasiłku celowego

IV SA/Gl 248/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 994/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 16/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie : zasiłku celowego

IV SO/Gl 2/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-06

Wniosek w przedmiocie : rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie dotyczącej świadczeń z pomocy społecznej

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13, w kwestii wniosku Z.R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata
1   Następne >   +2   +5   7