Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 833/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 706/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-08

Sprawa ze skargi Z. Ś. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w T. działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta T. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 329/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

I OW 32/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku o objęcie M. S. ubezpieczeniem zdrowotnym finansowanym ze środków publicznych

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

II SA/Ol 581/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-09

Sprawa ze skargi A. S. na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B.

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SA/Wa 1789/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

IV SA/Gl 918/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 86/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku sprawie przyznania pomocy na remont i naprawę domu
1   Następne >   +2   +5   +10   72