Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

OSK 1889/04 - Postanowienie NSA z 2005-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie konsultacji z mieszkańcami powiatu

II SA/Po 846/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie zbycia nieruchomości

IV SA/Wr 256/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, mieszkaniowego oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

IV SA/Wr 215/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

II SA/Wr 1365/02 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-01-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Polkowicach w przedmiocie stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół w Chocianowie

III SA/Lu 169/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Powiatu w Parczewie w przedmiocie : wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury związanej ze sprzedażą majątku powiatu

II SA/Go 476/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-07-29

Skarga Wojewody na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na oddanie pomieszczeń w dzierżawę

II SA/Ol 121/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Mrągowie w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego im. Michała Kajki w Mrągowie

III SA/Kr 775/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno

IV SA/Gl 862/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   +10   12