Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1151/14 - Wyrok NSA z 2014-05-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 'B.' nr [...] w sprawie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin Związku Gmin 'B.' oraz zażalenia Związku Gmin B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracy...

II SA/Sz 190/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w przedmiocie zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II OZ 451/14 - Wyrok NSA z 2014-05-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Związku Gmin B. w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Gmin 'B.' nr [...] w sprawie ustalenia wysokości diet dla przedstawicieli gmin Związku Gmin 'B.' oraz zażalenia Związku Gmin B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Adm...

I SA/Kr 646/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Skarga Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008r.

II SA/Ol 338/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lelkowo w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelkowo

IV SA/Wr 407/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu

I SA/Kr 1293/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej

I SA/Kr 1378/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008r.

I SA/Kr 645/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Skarga Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008r.

I SA/Kr 1377/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok
1   Następne >   2