Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

III SA/Wr 228/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu W.

II OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego , nr 112/456/2013 w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 204/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu L. w sprawie zawarcia porozumienia z zarządcą dróg gminnych w Gminie M. oraz porozumienia z dnia [...]r. nr [...] w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania dróg w Gminie M.

IV SA/Wr 205/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów

II SA/Go 637/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej

I OSK 2792/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

I OSK 2791/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Wniosek w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

IV SA/Wr 567/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu W. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

II SA/Go 564/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
1   Następne >   +2   4