Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 1077/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Kolejnictwa w przedmiocie wstrzymania ruchu kolejowego lub wprowadzenie ograniczenia tego ruchu