Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II SA/Sz 22/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi Z. D. na pismo Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-06

Wniosek M.S. i J.S. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Z. za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi

II SA/Gd 7/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 166/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Z.

IV SAB/Gl 61/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Łd 5/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 702/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 626/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Sz 70/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Po 31/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-30

Skarga B. W. na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2