Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SAB/Sz 26/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-25

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłość postępowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.