Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-10

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie: sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Zbigniewa Ślusarczyka, Andrzeja Błesińskiego, Zofii Skrzyneckiej, Wiesławy Pierechod oraz referendarzy sądowych Agnieszki Bińczyk i Krzysztofa Nesteruka, w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego ...

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w rozpoznaniu wniosku

II SAB/Ol 51/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek A. Z. o wyłączenie sędziego WSA B. J., sędziego WSA T. L. oraz sędziego WSA Z.Ś. od rozpoznania sprawy ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w rozpoznaniu odwołania z dnia '[...]' roku od opinii służbowej

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-09-26

Skarga A. Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

Wniosek A. Z. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu wniosku z dnia '[...]'

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-24

Wniosek A.Z. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego

II SAB/Sz 4/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

Skarga A. Z. na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu wniosku o wydanie odpisów dokumentów

II SAB/Ol 35/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-06-08

Wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Olsztynie - sędziego NSA '[...]' i sędziów WSA: '[...]' oraz referendarzy sądowych '[...]' w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w rozpoznaniu wniosku
1   Następne >   +2   4