Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

II SAB/Lu 10/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L. w przedmiocie nie załatwienia w terminie wniosku o przyznanie zasiłku celowego

IV SAB/Wr 299/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ś. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku celowego na wniosek z września 2013 r.,

IV SAB/Wr 204/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej

IV SAB/Wr 65/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wypłacenia zasiłku i świadczeń należnych osobie ze statusem bezrobotnego

II SAB/Go 25/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie braku przedłużenia zasiłku okresowego i zasiłków celowych

II SAB/Ol 37/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przekazaniu odwołań do organu drugiej instancji

I OZ 175/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przedmiocie rozpatrzenia wniosków w sprawie przyznania zasiłku z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   26