Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Lu 4/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora L. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wniosku o odszkodowanie

I SAB/Bk 3/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

I SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013

II SAB/Bk 46/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-01-26

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Ol 16/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie: przyznania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego na rok 2013

II GSK 1362/10 - Wyrok NSA z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w E. w przedmiocie bezczynności organu

III SAB/Kr 32/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II SAB/Bk 46/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

V SAB/Wa 32/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SAB/Po 84/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18