Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły w udo...

I OZ 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego [...] w udostępnieniu informacji publ...

I OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1179/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Ol 75/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w udzieleniu informacji publicznej 1/ stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 3/ umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 4/ zasądza od Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na rzecz skarżącego P. B. kwotę 357 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowe...

I OZ 97/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Olszty...

I OZ 17/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

VII SAB/Wa 87/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu [...] w W.

II SAB/Bk 49/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu M. w B. w przedmiocie odpowiedzi na pismo dotyczące zgłoszenia gotowości do podjęcia nauki oraz wyznaczenia terminu zajęć
1   Następne >   +2   +5   7