Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SAB/Lu 69/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 59/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 190/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie zwrotu kosztów stawiennictwa świadka

II SAB/Łd 133/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 130/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Lu 60/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 34/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 25/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Wa 12/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie rozpoznania wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
1   Następne >   +2   +5   7