Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 200/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 478/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 222/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-12

Sprawa ze skargi A. D., M. S., M. D., W. D., L. B., R. B., K. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku A. D., M. S., M. D., W. D., L. B., R. B., K. S. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] (nr [...]) oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Dzielnicy [...] (nr [...])

I SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 153/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 152/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 130/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I SAB/Wa 450/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 494/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 493/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   47