Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 174/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości

IV SAB/Wa 36/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia pisma dotyczącego nieprawidłowości w działalności sądu

I OSK 450/12 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 998/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ochrony danych osobowych na wniosek

II SAB/Wa 91/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej

VI SAB/Wa 30/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie bezczynności organu w sprawie uchylenia ustawy

II SAB/Wa 85/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wa 277/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia

II SAB/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 141/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji o odmowie przyznania stypendium za grudzień 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   30