Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I FSK 453/18 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Winogrady w P. w przedmiocie prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług za czerwiec, lipiec i sierpień 2014 r.

IV SAB/Gl 226/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Ol 2/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie niedoręczenia decyzji

IV SAB/Gl 232/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika A w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Kr 7/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego

I SAB/Kr 18/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego;

I SAB/Go 17/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od października 2014 r. do lipca 2017 r.

I SAB/Sz 6/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S. w przedmiocie bezczynności organu w zakresie rozpoznania skargi

I SAB/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S. w przedmiocie bezczynności organu w zakresie rozpoznania skargi

I SAB/Po 10/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok.