Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych X

VI SAB/Wa 142/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w L.

II SAB/Wa 43/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Sz 23/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

VI SAB/Wa 57/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie odebrania ślubowania

II SAB/Sz 2/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie wydania decyzji

VI SAB/Wa 11/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. w przedmiocie bezczynności w odebraniu ślubowania

VI SAB/Wa 21/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-27

Skarga H. C. na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie nadania biegu skardze na pełnomocnika z urzędu

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie podjęcia uchwały

IV SAB/Wa 66/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Skarga J. J. na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie podjęcia czynności
1   Następne >   2