Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 9/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa w przedmiocie ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności

III SAB/Łd 50/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-16

Skarga B. T. na bezczynność Zarządu Województwa [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy

II GSK 162/13 - Wyrok NSA z 2013-11-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozstrzygnięcia w zakresie złożonego wniosku o dofinansowanie operacji

II SAB/Łd 134/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa [...] - Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Ł. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II GSK 2007/11 - Wyrok NSA z 2013-03-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. W. w sprawie ze skargi P. P. S.A. Spółki komandytowo-akcyjnej w Ś. w przedmiocie bezczynności Zarządu Województwa L. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej

II SAB/Kr 152/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K.

II SAB/Ke 18/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie wydania decyzji określającej kwotę dofinansowania przypadającą do zwrotu

II SAB/Kr 188/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M.M.

I SAB/Ol 8/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa w przedmiocie braku rozstrzygnięcia w zakresie złożonego wniosku o przyznanie pomocy

II SAB/Sz 57/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   4