Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

III SAB/Kr 37/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Wr 94/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie D. w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Wr 93/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we W. w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Wr 126/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i ustalenia stopnia niepełnosprawności

IV SAB/Wr 93/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SAB/Sz 63/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jej skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

IV SAB/Gl 72/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie informacji publicznej

III SAB/Kr 75/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SAB/Wr 94/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 588/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej dokumentacji medycznej
1   Następne >   +2   +5   7