Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 323/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji określającej kwotę długu celnego

II SA/Kr 3003/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Bd 2798/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym

II SA/Kr 3004/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyboru ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

II SA 4828/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie przeniesienia na inne stanowisko służbowe

SA/Sz 503/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego p o s t a n o w i ł:

I SA/Wr 4055/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie Oddalenia zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Ka 424/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w C. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług

II SAB/Kr 144/00 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100