Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

I OSK 1788/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w przedmiocie bezczynności w sprawie doręczenia decyzji oraz wymierzenia kary grzywny

II SA/Wa 2608/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania:

II SA/Wa 1084/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 504/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych

II SA/Wa 1749/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SO/Wa 102/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. B. na pismo Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 363/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Wniosek w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 146/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi L. B. na pismo p.o. Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w przedmiocie pisma informującego o trybie ubiegania się o udostępnienie dokumentów

II SA/Wa 1747/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe

II SA/Wa 508/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnianie materiałów archiwalnych
1   Następne >   +2   4