Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA 291/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia[...] grudnia 2002 r. Nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA 3498/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 886/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA 3851/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych

II SA 1563/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia[...]kwietnia 2003 r. [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 169/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 4487/03 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-05

Skarga S. E. na pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia[...]listopada 2003 r. Nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA 3597/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych

II SA 1630/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 887/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej usuniecie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   3