Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 43/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie skargi Stowarzyszenia [...] na przewlekłość Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku odmówić przyznania prawa pomocy

VI SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-27

Sprawa ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie rozpoznania wniosku o ukaranie P. SA Oddział L. za niewłaściwy stan techniczny linii energetycznych

VI SAB/Wa 130/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 129/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 128/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 137/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 137/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

I SAB/Wa 643/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-03

Sprawa ze skargi T. K. A. R., B. K., B. W., B. M., E. N., G. G., K. S., K. S., M. M., M. K., S., K. i S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Gospodarki w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego
1   Następne >   +2   5