Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Kr 59/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w S.

II SA/Kr 1085/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków

II SAB/Kr 59/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Wniosek Z. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej

II SA/Kr 1085/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Zakamycze w Krakowie na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków

II SA/Kr 742/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały własnej Rady nr VN /61/11 w sprawie wyznaczenia obszarów na terenie Gminy S. , na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na szczególnych warunkach oraz obszarów, na których obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy i rozbudowy, prz...