Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 646/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu

II SA/Kr 893/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Kr 62/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie załatwienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy K. odmawiające skarżącej wglądu do dokumentacji związanej z procesem budowlanym

II SA/Kr 755/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekazania zażalenia

II SO/Kr 36/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-31

Wniosek J. K. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium odwoławczemu za nieprzekazanie akt sprawy

II SA/Kr 1058/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-10-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie wyłączenia organu od załatwienia sprawy i przekazania sprawy do załatwienia zgodnie z właściwością

II SA/Kr 317/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia, że zażalenie jest nieuzasadnione

II SA/Kr 1337/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-05

skarg Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta i Wojewodę [...] oraz Gminy Miejskiej [...] na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SO/Kr 2/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-29

Wniosek w przedmiocie bezczynności wójta gminy L.
1   Następne >   +2   +5   +10   16