Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA 3219/01 - Wyrok NSA z 2002-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w W. w przedmiocie oznaczenia cenami jednostkowymi towarów przeznaczonych do sprzedaży

I SA/Kr 259/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-04-12

Organ ustalający ceny urzędowe za świadczone usługi przewozowe nie jest uprawniony do interpretacji przepisu rangi ustawowej, przyznającego studentom prawo do korzystania z 50 procent ulgi w opłatach.~Powtarzanie regulacji ustawowych w aktach podustawowych jest niezgodne z zasadami legislacji i nie tylko bezcelowo rozbudowuje te akty, ale stanowi także pokusę modyfikowania normy ustawowej bez stosownego upoważnienia ustawowego.

III SA 133/02 - Wyrok NSA z 2002-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie urzędowych cen za przejazdy taksówkami osobowymi