Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II SA/Ka 3190/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-02-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie opłaty stałej za wodomierze

SA/Rz 128/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-04-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy

III SA/Lu 515/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opłat za odbiór nieczystości stałych

III SA/Lu 523/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

III SA/Lu 520/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie opłat za odbiór nieczystości stałych

I SA/Ka 1295/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. O/Z w C. w przedmiocie określenia zaległości z tytułu sankcji ekonomicznej za wprowadzenie do obrotu towaru bez certyfikatu

I SA/Kr 1891/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-13

Skarga S. i Z. Z., na uchwałę Rady Gminy w Ł., w przedmiocie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych, urządzeń kanalizacyjnych,

III SA/Gd 200/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w S.

III SA/Lu 518/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

I SA/Wr 4352/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. - Ośrodek Zamiejscowy w J. G. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowym od stycznia 2000 r. do września 2001 r.
1   Następne >   +2   4