Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta A

I SA/Sz 480/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

III SA/Gl 1364/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie cen