Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 379/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

I SA/Sz 442/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2005-08-23

Sprawa ze skargi H.K. na pismo Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miasta z dnia [...] w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta [...]

III SA/Gl 543/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie opłat z tytułu umieszczania reklam na terenie gmin

III SA/Łd 36/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-02-08

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie taryfy na rok 2004 za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji

III SA/Kr 565/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

III SAB/Gl 16/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej
1   Następne >   2