Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA 2899/00 - Wyrok NSA z 2002-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie uznania, że konkurs (...) wyczerpuje ustawowe znamiona gry losowej

II SA 2825/00 - Wyrok NSA z 2002-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Kr 528/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców

II SA/Łd 242/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-03-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Sejmiku Województwa Ł. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków

II SA 3592/01 - Postanowienie NSA z 2002-02-20

Wniosek w przedmiocie wyrejestrowania pojazdu

II SA/Kr 2147/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

II SA 1559/01 - Wyrok NSA z 2002-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego skreślenia z ewidencji egzaminatorów

II SA 2634/02 - Postanowienie NSA z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie niewyrażenia zgody na wykonanie zjazdu z drogi krajowej

II SA 3054/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W.-C. w przedmiocie przyjęcia 'Regulaminu funkcjonowania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego'

II SA/Kr 2223/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie drogi
1   Następne >   2