Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SAB/Wa 78/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wydania decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych dla samochodu osobowego, II. stwierdza, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego M O kwotę 10...

VII SA/Wa 1486/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nakazu skierowania barki z aktualnego miejsca postoju do portu

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VI SA/Wa 2002/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odnowienia dyplomu pilota morskiego

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VII SA/Wa 2817/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

VII SA/Wa 1957/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wyznaczenia podmiotu zapewniającego służby meteorologiczne dla dostarczania danych i informacji meteorologicznych

VI SA/Wa 2020/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wykreślenia z ewidencji instruktorów techniki jazdy

VI SAB/Wa 24/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w postaci braku odpowiedzi na wystąpienie obywatelskie

VII SA/Wa 1031/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2